vrijdag 3 juni 2016

Ania Tunic - Test

It might surprise you, but every now and then I do sew different things.
I'm quite picky when it comes to applying for a pattern test. When Olga by Coffee&Thread placed the call for a new tunic, I didn't hesitate to go for it. Why? Two reasons: her brand name has one of my favourite drinks in it & second I had been thinking of sewing something like it for a few days. I was attracted by the bows on the pockets as well.


Het mag je misschien verbazen maar ik naai ook af en toe andere dingen...
Ik ben nogal kieskeurig wanneer het aankomt om me op te geven voor patroontesten. Toen Olga van Coffee&Thread een oproep deed voor deze nieuwe tuniek twijfelde ik niet om me op te geven. Waarom? Twee redenen: de naam van haar label heeft één van mijn favoriete dranken erin en ten tweede omdat ik al een tijdje iets gelijkaardigs wilde naaien. De strikken op de zakken spraken me ook wel aan. 



When you start a patterntest for a designer you have never worked with, it's not always easy to determine how it will work out. Well, this was a real great experience! Olga was very involved during the test. Answered questions, took advice from her testing squad, adjusted and tweaked the pattern according to the feedback that was given. The end result is a great.

Wanneer je een patroontest begint voor een ontwerpster waar je nog nooit eerder mee werkte is het steeds wat koffiedik kijken over hoe het gaat aflopen. Wel, het was een super fijne ervaring! Olga was heel erg betrokken tijdens het testen. Ze beantwoordde vragen, ze nam advies aan van het testing-team, paste het patroon aan volgens de feedback die gegeven werd. Het eindresultaat mag er zeker zijn.


Pattern/ patroon info:
  • For woven and knit fabric/ voor rekbare stoffen en katoen
  • Two sleeve length options  (short & long)/ twee mouwlengtes (kort & lang)
  • A simple button closure in the back/ een makkelijke knoopsluiting achteraan
  • A swingy gathered bodic/ een speels gerimpeld lijfje
  • Pockets (optional bows)/ zakken (optionele strikken)
  • Sizes 9-12month through 12 years/ maten 9-12 maanden tot 12 jaar

In my first version I had a bit of a struggle to see how to do the clean finish on the lined bodice. But Olga & some other testers were very patient with me and gave great tips on how to make it happen. In the end it wasn't so hard, but I'm sure you all have those moments were your brain goes blank...

Bij mijn eerste versie had ik het wat moeilijk om de mooie afwerking van de voering te bekomen. Maar Olga & enkele andere testers waren erg geduldig en gaven me goed tips hoe ik het aan moest pakken. Uiteindelijk was het niet zo moeilijk, maar ik ben er zeker van dat jullie allemaal wel eens zo'n moment hebben waarop je brein helemaal vastloopt...


After some revisions of the pattern I decided to make another one. For this one I took one of the fabrics I had been hording for more then a year now. It's a Michael Miller that a friend brought me from the USA.

Na enkele herzieningen van het patroon besloot ik om nog een andere Ania Tunic te maken. Voor dit exemplaar gebruikte ik een stofje dat ik al meer dan een jaar bewaarde voor een speciaal project. Het is een stofje van Michael Miller dat een kennis mee bracht uit de USA.


Miss Wonder has been nagging me to make her a dress from it ever since I made this one. Totally different pattern, but she's very excited I made her the Ania Tunic with it.

Miss Wonder zeurde al om er een jurk mee te maken sinds ik deze voor haar maakte. Het werd een totaal ander patroon, maar ze is in de wolken met deze Ania Tunic.

a bit of OCD on the pockets...


Release info:
Up until June 6th it's on sale for $6 over at Coffee&Thread

Het patroon is nog tot 6 juni te koop aan $6 op de site van Coffee&Thread.


You want more? Wil je meer?
If you would like to see more pictures of this wonderful tunic, have a look at this blogpost by Coffe&Thread.
You might also want to join the Facebook group: Coffee + Thread Patterns

Wil je nog meer foto's zien van andere testers, neem dan een kijkje op deze blogpost van Coffee&Thread.
Misschien wil je ook lid worden van de Facebook group: Coffee + Thread Patterns