donderdag 13 juli 2017

Montis Tunic & Dress - mashup

So you've probably noticed that Sofilantjes releaseda new pattern: the MONTIS TUNIC & DRESS!
Did you know this pattern can be combined with two other patterns? The Solis AND the Litore skirts can be used with the new pattern.
Several testers already showed their mash-ups. Due to vacation I haven't had a chance to share the dress I made. So here goes!

Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat Sofilantjes een nieuw patroon uitbracht: de MONTIS TUNIEK & JURK! Maar wist u ook al dat dit patroon gecombineerd kan worden met 2 andere patronen? De Solis EN de Litore rokken kunnen bij het nieuwe patroon gebruikt worden.
Heel wat testers lieten hun combinaties al zien. Door mijn vakantie had ik nog niet de kans om mijn creatie te delen. Dus bij deze!Initially I planned on making this dress in the unlined version (option B) of the Montis, but the fabric I used was so thin that a lined version was better to keep the bodice from stretching down under the weight of the skirt.
I took me a while to decide which skirt I would use...
Solis options would be the full circle skirt or the pleated skirt. I absolutely love the pleated skirt, but I wasn't sure how it would look with the print of this fabric.
For a while I planned on making the Maxi Dress, one of the skirt option of the Litore. But since there were already several with the same idea, I decided to go with the handkerchief skirt, because this is, next to the high-low skirt, also a Litore skirt.

Oorspronkelijk was ik van plan geweest om de niet gevoerde versie (optie B) van de Montis te maken, maar de stof die ik gebruikte was zo dun en rekbaar dat het beter was om toch een gevoerde versie te maken zodat het lijfje niet nodeloos zou gaan uitrekken onder het gewicht van de rok.
Het duurde eventjes voor ik beslist had welke rok ik zou gebruiken...
De Solis opties zijn de cirkelrok of de rok met plooien. Ik ben helemaal weg van de rok met plooien, maar door de opdruk van de stof was ik een beetje onzeker of dat wel de goede keuze zou zijn.
Ik speelde ook een tijdje met de gedachte om er een Maxi Jurk van te maken, vermits die optie van rok ook bij de Litore zit. Er waren nog enkelen met dat idee, dus besliste ik maar om voor de zakdoekrok te kiezen, want dat is naast de laag-hoog rok ook nog een optie qua rok bij de Litore. 
 When we were testing the Litore Dress last year I kept on having doubts about the handkerchief skirt. But when I made it this year for the 3rd anniversary of Sofilantjes, the Celebrating Summer blogtour, for my miss Miracle's birthday dress all those doubts melted away like icecream are melting in the South of France at this very moment.

Op het moment dat de Litore Jurk getest werd had ik best nog wat twijfels over de zakdoekrok. In mei maakte ik hem voor de 3e verjaardag van Sofilantjes, voor de  Celebrating Summer blogtour,als verjaardagsjurk voor mijn lieve miss Mirakel en al mijn twijfels smeltten als ijsjes in de zon op dit eigenste ogenblik in het zuiden van Frankrijk (spreekwoorden mogen ten tijde van de vakantie best eens fout zijn).Since this little lady of mine is very slim I made her a size 4 bodice & skirt, that I blended with size 2 for chest and waist. Because the fabric is such light weight and quite stretchy the bodice is still a bit wide on her. Luckily the skirt is a bit long, so I'm hoping she'll still fit in it next year.
The fabric is a Majapuu Design and was gifted to me by Anne. So, it HAD tot turn into a Sofilantjes dress 😁

Die kleine dame van me is best wel smalletjes dus ik maakte voor haar een maatje 104 dat ik versmalde naar een maatje 92 voor de borst en taille. Het stofje is zo dun en rekbaar dat het lijfje best nog wat losjes zit. Gelukkig is de rok aan de lange kant, dus ik hoop dat ze er volgend jaar nog in zal passen.
Dit is een stofje van Majapuu Design en ik kreeg het cadeau van Anne. Dus het MOEST gewoon een Sofilantjes jurk worden 😁
Check out our Sofilantjes Patterns Sew & Show group on Facebook to see more inspiration on how to combine the Montis - Solis - Litore patterns.
Sofilantjes has special bundles with a temporary discount during the summer. Go check out the ENGLISH bundles HERE

Neem eens een kijkje in onze Sofilantjes Patterns Sew & Show groep op Facebookom meer inspiratie op te doen hoe je de Montis - Solis - Litore patronen kan combineren.
Sofilantjes heeft speciale bundels met een tijdelijke aanbieding tijdens de zomer. Kijk voor de NEDERLANDSE bundels HIER*This blog contains affiliate links meaning I make a small commission if you click on the link and make a purchase through it at no extra cost to you.
** Deze blog bevat affiliate links, wat betekent dat ik een kleine commissie krijg als je op de link klikt en een aankoop doet zonder extra onkosten voor jou.

dinsdag 11 juli 2017

Montis Tunic & Dress option B

As said in my previous post, Sofilantjes released a new pattern: the MONTIS TUNIC & DRESS
This great Summer dress pattern has 2 bodice options. The first one, option A, is fully lined and has 3 straps. This is the version I showed in my previous post.
In this post I'm showing you the second bodice option, the one with a single layer bodice. 


Zoals ik in mijn vorige post zei, Sofilantjes heeft een nieuw patroon uitgebracht: de MONTIS TUNIEK & JURK. Deze geweldige zomerjurk heeft 2 opties voor het lijfje. De eerste, optie A, is een volledig gevoerd lijfje en heeft 3 bandjes. Dat is de versie die ik in mijn vorige blogbericht liet zien.
In dit blogbericht draait het allemaal om de tweede optie, die met een enkele laag stof.With this bodice the front and back are the same, so it can be worn either way. Which can be so easy for the little ladies who want to dress themselves without help!
This bodice has only one strap and is finished with a ribbed binding. It's such a quick sew!Dit lijfje is aan voor- en achterkant hetzelfde, zodoende kan het langs beide kanten gedragen worden. Dat kan handig zijn voor die eigenwijze dametjes die zichzelf willen aankleden zonder hulp!
Dit lijfje heeft 1 bandje en wordt afgewerkt met boordstof. Het is een super-snel-klaar-kleedje!
During pretesting I made a size 2 with added length for my 4-year old. The fabric has been in my stash for so long I can't even remember where I bought it. It's from Pehemia. The fans of Sofilantjes will undoubtedly find this fabric in the collection of dresses by Anne herself. Who can find it first?Tijdens het pretesten maakte ik een maatje 92 met extra lengte voor mijn 4-jarige juffertje. Het stofje lag al zo lang in mijn stoffenvoorraad dat ik niet meer weet waar ik gekocht heb (ik denk bij Kersenpitje). Het is van Pehemia. De Sofilantjes fans vinden dit stofje ongetwijfeld terug in de collectie jurken die Anne zelf maakte. Wie kan het als eerste terug vinden?

 

During the full test miss Wonder was the lucky girl to get a Montis Dress in this unlined version. A few month ago I bought this fabric @ naaiplezier.nl 
Both dresses (and the ones from previous blog post) were packed for our family vacation in the south of France. Let's hope they get to wear them very often there!


Tijdens de volledige test was miss Wonder de gelukkige om een Montis Jurk te krijgen in deze ongevoerde versie. Enkele maanden geleden kocht ik dit stofje @ naaiplezier.nl
Beide jurken (en de andere versies van vorig blogbericht) werden ingepakt voor onze familievakantie in het zuiden van Frankrijk. Laat ons hopen dat ze ze vaak kunnen dragen! Pattern/Patroon info
 • Sizes - maten: 12m/80 to 14y/164.
 • Instructions in English, Dutch and French. (pictures & graphics included) - Instructies in Nederlands, Frans en Engels (foto's en illustraties inclusief)
 • A4 and letter size trimless pattern pieces and a A0 file - A4 en letter formaat kniploze pagina's en een A0 document
 • Options - opties:
  • Dress or Tunic length - Jurk of Tuniek lengte
  • Two bodice options: fully lined with 3 back straps & single layer bodice - twee opties voor het lijfje: een volledig gevoerd lijfje met 3 rugbanden & een enkele laag lijfje
  • Skirt with inseam pockets & compatible with skirts from Solis & Litore - rok met zakken in de naden en compatibel met de rokopties van de Solis & de Litore
Release Info
- Sale will run from Tuesday July 11 to Thursday July 13 (00h00 CET = 6pm. EST)
- Sale price is €5 exl tax (€6,05 incl. eu tax)
EN pattern- https://www.sofilantjes.com/product/montis-tunic-and-dress-pdf-en/?affiliates=35
NL patroon- https://www.sofilantjes.com/product/montis-tuniek-en-jurk-pdf-nl/?affiliates=35
FR patron- https://www.sofilantjes.com/product/montis-tunique-et-robe-pdf-patron/?affiliates=35

Montis Tunic & Dress - option A
Sofilantjes is adding another great pattern to their inventory. It’s the MONTIS TUNIC AND DRESS.

MONTIS is Latin for mountain and when you look at the unique back straps you will see that this is the inspiration for the dress. The name was choosen by a name-game in the Sofilantjes Patterns Sew & Show Facebook group. It was Guus who came up with this name. As soon as I read it and what the meaning was, I was drawn to this name. Most admins of the group had the same thoughts about it, so the decision was quick.

Sofilantjes voegt een nieuw patroon toe aan het repertoire. Het is de MONTIS TUNIEK EN JURK.

MONTIS is Latijn voor berg en als u goed naar het unieke rugdetail van deze jurk kijkt zal u zien vanwaar de inspiratie kwam. De naam werd gekozen door een namen-spelletje in de
Sofilantjes Patterns Sew & Show Facebook group.

Het was Guus die met de naam op de proppen kwam. Zodra ik die naam en de betekenis ervan zag, was ik meteen verkocht. De meeste admins hadden hetzelfde idee en de beslissing viel dan ook vrij snel.


The dress comes with 2 options for the bodice. I will show you option A today.
Option A is a lined bodice with 3 back straps.

During pretesting I made this version with a fabric from Lillestoff, which I bought @ Cas&Nina.

De jurk heeft twee opties voor het lijfje. Vandaag laat ik jullie optie A zien.
Optie A heeft een volledig gevoerd lijfje met 3 rugbanden.
Tijdens de pretest maakte ik deze versie met een stofje van Lillestoff, die ik kocht @ Cas&Nina.  And this fabric has a story to tell... miss Miracle is very fascinated by it and discovers something new every time she wears the dress.

En het stofje heeft een verhaal te vertellen... miss Mirakel is erg gefascineerd door het stofje en ontdekt elke keer iets nieuws wanneer ze het jurkje draagt.During the full test I made a size 9 of option A for miss Wonder in tunic length. The fabric has been waiting for a special occasion ever since her birthday dress. Guus (yes, the same one who came up with the name for this dress!) was celebrating the anniverary of her webshop and had asked me to participate in a blogtour. You can read about it on the Sofilantjes blog HERE.
Well, this fabric was the one miss Wonder initially choose, but the one I couldn't agree with... now that I look at it, I like it a lot... maybe I should start to trust her judgement more...Tijdens de volle test maakte ik een maat 134 voor miss Wonder in tuniek lengte in deze optie A.  Het stofje lag hier al te wachten op de perfecte gelegenheid sinds haar verjaardag. Guus (ja dezelfde Guus die de naam voor deze jurk bedacht) vierde het eenjarig bestaan van haar webshop en vroeg me om deel te nemen aan een blogtour. Je kan erover lezen op de blog van Sofilantjes HIER. 
Nou, dit was miss Wonder haar eerste keuze qua stof, maar ik was het daar niet mee eens... maar als ik er nu naar kijk vind ik het best wel leuk... misschien moet ik haar smaak maar eens beginnen te respecteren...
Just a few days before the testers call for this dress was placed, I had asked my friend to measure her little lady. This friend of mine gives riding lessons and we have an agreement. I pay riding lessons for miss Wonder by making clothes for her kids. I think this one will be worth 2 lessons at least ;)
This little lady fits the size 18 months dress length perfectly! Enkele dagen voordat de oproep voor testers geplaatst werd had ik een vriendin van mij gevraagd om haar dochtertje op te meten. Deze vriendin van mij geeft paardrijlessen en we hebben een afspraak. Ik betaal de paardrijlessen van miss Wonder door kleren te maken voor haar kids. Ik denk dat dit jurkje minstens 2 paardrijlessen waard is ;)
Deze kleine dame staat perfect met de jurkversie van optie A in maatje 86!

Fabric = Elvelyckan DesignPattern/Patroon info
 • Sizes - maten: 12m/80 to 14y/164.
 • Instructions in English, Dutch and French. (pictures & graphics included) - Instructies in Nederlands, Frans en Engels (foto's en illustraties inclusief)
 • A4 and letter size trimless pattern pieces and a A0 file - A4 en letter formaat kniploze pagina's en een A0 document
 • Options - opties:
  • Dress or Tunic length - Jurk of Tuniek lengte
  • Two bodice options: fully lined with 3 back straps & single layer bodice - twee opties voor het lijfje: een volledig gevoerd lijfje met 3 rugbanden & een enkele laag lijfje
  • Skirt with inseam pockets & compatible with skirts from Solis & Litore - rok met zakken in de naden en compatibel met de rokopties van de Solis & de LitoreRelease Info
- sale will run from Tuesday July 11 to Thursday July 13 (00h00 CET = 6pm. EST)
- Sale price is €5 exl tax (€6,05 incl. eu tax)
EN pattern- https://www.sofilantjes.com/product/montis-tunic-and-dress-pdf-en/?affiliates=35
NL patroon- https://www.sofilantjes.com/product/montis-tuniek-en-jurk-pdf-nl/?affiliates=35
FR patron- https://www.sofilantjes.com/product/montis-tunique-et-robe-pdf-patron/?affiliates=35


*This blog contains affiliate links meaning I make a small commission if you click on the link and make a purchase through it at no extra cost to you.
** Deze blog bevat affiliate links, wat betekent dat ik een kleine commissie krijg als je op de link klikt en een aankoop doet zonder extra onkosten voor jou.